کد آگهی
190
تاریخ انتشار1400-01-24
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از 2 بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از 2 بیلبورد تبلیغاتی به مدت 2 سال
دریافت اسناد1400-02-04
شماره تماس07138431270 - 07138431279
استانفارس
آدرسمیدان شهید مطهری - نبش بلوار قدوسی شرقی - سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز - واحد کپی
توضیحات