کد آگهی
380
تاریخ انتشار1400-02-22
مزایده گذارفرهنگی،اجتماعی،ورزشی شهرداری خرم آباد
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های تبلیغاتی جهت انتخابات ریاست جمهوری
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های تبلیغاتی جهت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و شورای اسلامی شهر خرم اباد
دریافت اسناد1400-03-03
شماره تماس06633311480
استانلرستان
آدرسخرم آباد - میدان شهید انوشیروان رضایی ساحلی علوم پزشکی - حد فاصب پل شهدا و پل پیوستی
توضیحات