کد آگهی
891
تاریخ انتشار1400-06-06
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی تابلو تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-06-09
شماره تماس026-34203400-3
استانالبرز
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات