کد آگهی
613
تاریخ انتشار1400-03-30
مزایده گذارشهرداری آشخانه
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی تابلوهای تبلیغاتی و تلویزیون شهری سطح شهر
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی تابلوهای تبلیغاتی و تلویزیون شهری سطح شهر
دریافت اسناد1400-04-06
شماره تماس
استانخراسان شمالی
آدرسدبیرخانه شهرداری آشخانه -آشخانه -خ هاشمی نژاد - ساختمان شهرداری آشخانه -واحد درآمد
توضیحات