کد آگهی
571
تاریخ انتشار1400-03-23
مزایده گذارشهرداری آشخانه
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی تابلو بلیغاتی و تلویزیون شهری
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی تابلو بلیغاتی و تلویزیون شهری سطح شهر
دریافت اسناد1400-04-06
شماره تماس
استانخراسان شمالی
آدرسآشخانه - خ هاشمی نژاد - ساختمان شهرداری - واحد درآمد
توضیحات