کد آگهی
227
تاریخ انتشار1400-01-29
مزایده گذارشهرداری سرعین
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی بیلبوردهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر سرعین
دریافت اسناد1400-01-30
شماره تماس
استاناردبیل
آدرسستادایران
توضیحات