کد آگهی
607
تاریخ انتشار1400-03-27
مزایده گذارراهداری و جمل و نقل جاده ای استان مازندران
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی بر روی دستگاه های پل عابر پیاده و بیلبوردها
دریافت اسناد1400-04-08
شماره تماس011-33326002-7
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات