کد آگهی
243
تاریخ انتشار1400-01-31
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تابلو تبلیغاتی روی دستگاه پل عابر پیاده و بیلبوردها
دریافت اسناد1400-02-21
شماره تماس011-33326002-7
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات