کد آگهی
939
تاریخ انتشار1400-06-14
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر روی دستگه پل عابر پیاده و بیلبوردها حریم راه استان مازندران
دریافت اسناد
شماره تماس011-33326002-7
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات