کد آگهی
70
تاریخ انتشار1399-12-18
مزایده گذارشهرداری ساری
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی جهت اکران آگهی و تبلیغات در سطح مناطق 3 گانه شهرداری به مدت 1 سال
دریافت اسناد1399-12-25
شماره تماس
استانمازندران
آدرسدبیرخانه شهرداری
توضیحات