کد آگهی
1219
تاریخ انتشار1400-08-24
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی بر روی دستگاه پل عابر پیاده و بیلبوردها حریم راه
دریافت اسناد1400-09-06
شماره تماس011-33326002-7
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات