کد آگهی
516
تاریخ انتشار1400-03-12
مزایده گذارشهرداری محمدیه
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان
دریافت اسناد1400-03-17
شماره تماس028-32562700
استانقزوین
آدرسبلوار امام حسین-شهرداری محمدیه
توضیحات