کد آگهی
1316
تاریخ انتشار1400-09-11
مزایده گذارشهرداری محمدیه
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-09-22
شماره تماس021-41934 - 021-85193768 - 88969737 - 02832562700
استانقزوین
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات