کد آگهی
379
تاریخ انتشار1399-12-12
مزایده گذارشهرداری جهرم
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از بیلبورد
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از بیلبورد تبلیغاتی نصب شده بر روی پل هوایی
دریافت اسناد
شماره تماس071-54234770
استانفارس
آدرس
توضیحات