کد آگهی
776
تاریخ انتشار1400-05-10
مزایده گذارتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی واقع در جاده نمایشگاه بین المللی پارکینگ شمالی در مجموعه ورزشی انقلاب به مدت 3 سال
دریافت اسناد1400-05-16
شماره تماس23079148 - 021-41934
استانتهران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات