کد آگهی
597
تاریخ انتشار1400-03-26
مزایده گذارعمران و بازافرینی فضاهای شهری شهرداری سنندج
عنوان آگهیمزایده واگذاری بخشی از سازه های تبلیغات
شرح آگهیمزایده واگذاری بخشی از سازه های تبلیغات محیطی جایگاه های9 گانه CNG
دریافت اسناد1400-04-10
شماره تماس021-41934 08733778709
استانکردستان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات