کد آگهی
723
تاریخ انتشار1400-04-29
مزایده گذارزیباسازی شهرداری قم
عنوان آگهیمزایده واگذاری امتیاز ساخت و نصب و بهره برداری از تعدادی سازه
شرح آگهیمزایده واگذاری امتیاز ساخت و نصب و بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی لایت باکس
دریافت اسناد1400-05-09
شماره تماس37701512-025 داخلی304
استانقم
آدرسخ اذر-کوچه شماره 25-ساختمان زیباسازی
توضیحات