کد آگهی
981
تاریخ انتشار1400-06-21
مزایده گذارشهرداری ارومیه
عنوان آگهیمزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 20 مورد تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 20 مورد تابلوهای تبلیغاتی بیلبورد
دریافت اسناد1400-06-31
شماره تماس
استانآذربایجان غربی
آدرسامور قراردادهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری واقع در خیابان نور سازمان زیباسازی
توضیحاتhttps://urmia.ir