کد آگهی
900
تاریخ انتشار1400-06-07
مزایده گذارفدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران
عنوان آگهیمزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تبلیغات محیطی
شرح آگهیمزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تبلیغات محیطی مسابقات
دریافت اسناد1400-06-14
شماره تماس
استانتهران
آدرستهران-خ سئول شمالی-ورودی غربی مجموعه ورزشی انقلاب-فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران
توضیحات