کد آگهی
1146
تاریخ انتشار1400-08-09
مزایده گذارفرودگاه های استان اصفهان
عنوان آگهیمزایده واگذاری اماکن و محل های تجاری و خدماتی و تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری اماکن و محل های تجاری و خدماتی و تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-08-18
شماره تماس33998851 - 33998850
استاناصفهان
آدرساصفهان - میدان لاله - انتهای اتوبان شهید اردستانی - فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان - اداره کل فرودگاه های استان اصفهان- طبقه اول - اداره بازرگانی و سرمایه گذاری
توضیحات