کد آگهی
1140
تاریخ انتشار1400-08-10
مزایده گذارفرودگاه های استان اصفهان
عنوان آگهیمزایده واگذاری اماکن و محل های تجاری و خدماتی و تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری اماکن و محل های تجاری و خدماتی و تابلوهای تبلیغاتی در فرودگاه
دریافت اسناد1400-09-06
شماره تماس33998851 - 33998850
استاناصفهان
آدرساصفهان - میدان لاله - انتهای اتوبان شهید اردستانی - فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان - اداره کل فرودگاه های استان اصفهان - طبقه اول اداره بازرگانی و سرمایه گذاری
توضیحات