کد آگهی
1127
تاریخ انتشار1400-07-29
مزایده گذارفرودگاههای استان هرمزگان
عنوان آگهیمزایده واگذاری اماکن و محل های تجاری و خدماتی ....
شرح آگهیمزایده واگذاری اماکن و محل های تجاری و خدماتی و فضاها و محل های تبلیغاتی در فرودگاه بین المللی بندرعباس
دریافت اسناد1400-08-08
شماره تماس07632388059
استانهرمزگان
آدرساداره بازرگاني فرودگاه، به آدرس: بندرعباس - بلوار امام خميني فرودگاه بين المللي بندرعباس - اداره كل فرودگاههاي استان هرمزگان
توضیحاتhttps://www.airport.ir