کد آگهی
1099
تاریخ انتشار1400-07-25
مزایده گذارفرودگاههای استان هرمزگان
عنوان آگهیمزایده واگذاری اماکن و محل های تجاری و خدماتی ...
شرح آگهیمزایده واگذاری اماکن و محل های تجاری و خدماتی و فضاها و محل های تبلیغاتی در فرودگاه بین المللی بندرعباس
دریافت اسناد1400-08-08
شماره تماس07632388059
استانهرمزگان
آدرسبندرعباس - بلوار امام خمینی فرودگاه بین المللی بندرعباس - اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان
توضیحاتhttps://www.airport.ir