کد آگهی
1214
تاریخ انتشار1400-08-23
مزایده گذارشهرداری بندر ماهشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری اماکن جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری اماکن جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-09-06
شماره تماس061-52339114-16
استانخوزستان
آدرسامور قراردادهای شهرداری
توضیحات