کد آگهی
400
تاریخ انتشار1400-02-26
مزایده گذارمدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بجنورد
عنوان آگهیمزایده واگذاری اجرای تبلیغات 64 عدد سایبان ایستگاه های اتوبوس
شرح آگهیمزایده واگذاری اجرای تبلیغات 64 عدد سایبان ایستگاه های اتوبوس سطح شهر و اجرای تبلیغات یک عدد تلویزیون شهری
دریافت اسناد1400-03-06
شماره تماس058-32247255-6
استانخراسان شمالی
آدرسخ سید جمال الدین اسدآبادی-جنب ساختمان شهرداری
توضیحات