کد آگهی
235
تاریخ انتشار1400-01-30
مزایده گذارمدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بجنورد
عنوان آگهیمزایده واگذاری اجرای تبلیغات
شرح آگهیمزایده واگذاری اجرای تبلیغات بر روی 64 عدد سایبان ایستگاه های اتوبوس سطح شهر و اجرای تبلیغات یک عدد تلویزیون شهری
دریافت اسناد
شماره تماس058-32247255-6
استانخراسان شمالی
آدرس
توضیحات