کد آگهی
585
تاریخ انتشار1400-03-24
مزایده گذارفرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
عنوان آگهیمزایده واگذاری اجازه ساخت،نصب و بهره برداری تعدادی تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری اجازه ساخت،نصب و بهره برداری تعدادی تابلو تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-04-12
شماره تماس031-34487753-4
استاناصفهان
آدرساصفهان-میدان قدس-خ لاله-مقابل ترمینال باقوشخانه-خ طیب اصفهانی
توضیحات