کد آگهی
 
تاریخ انتشار1399-12-12
مزایده گذارفرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس
عنوان آگهیمزایده واگذاری اجاره 4 عدد تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری اجاره 4 عدد تابلوی تبلیغاتی
دریافت اسناد1399-12-20
شماره تماس
استانهرمزگان
آدرسبلوار امام حسین-ایستگاه خاوران
توضیحات