کد آگهی
 
تاریخ انتشار1399-12-11
مناقصه گذارشهرداری مرزن آباد
عنوان آگهیمزایده واگذاری اجاره 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری اجاره 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی و یک دستگاه پل عابرپیاده
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-23
شماره تماس011-52653917
استانمازندران
آدرس
توضیحات