کد آگهی
237
تاریخ انتشار1400-01-30
مزایده گذارفرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور
عنوان آگهیمزایده واگذاری اجاره 7 عدد تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری اجاره 7 عدد تابلوی تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-11
شماره تماس43353553
استانخراسان رضوی
آدرسنیشابور-ط فوقانی فرهنگسرای سیمرغ
توضیحات