کد آگهی
1013
تاریخ انتشار1400-06-30
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهرداری خرم آباد
عنوان آگهیمزایده واگذاری اجاره 5 دستگاه بیلبورد دووجهی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری اجاره 5 دستگاه بیلبورد دووجهی تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس
استانلرستان
آدرسپارک معلم-خ غلامرضا محمدی
توضیحات