کد آگهی
114
تاریخ انتشار1399-12-25
مزایده گذارشهرداری مرزن آباد
عنوان آگهیمزایده واگذاری اجاره 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری اجاره 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی و یک دستگاه پل عابرپیاده
دریافت اسناد1399-12-28
شماره تماس011-52652917
استانمازندران
آدرسستاد ایران
توضیحات