کد آگهی
592
تاریخ انتشار1400-03-25
مزایده گذارشهرداری جهرم
عنوان آگهیمزایده واگذاری اجاره 12 بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری اجاره 12 بیلبورد تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-04-02
شماره تماس
استانفارس
آدرسچهارراه دفاع مقدس-ابتدای خ آیت اله کاشانی
توضیحات