کد آگهی
1014
تاریخ انتشار1400-06-29
مزایده گذارعمران شهر جدید هشتگرد
عنوان آگهیمزایده واگذاری اجاره تلویزیون شهری
شرح آگهیمزایده واگذاری اجاره تلویزیون شهری استندهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-07-18
شماره تماس026-44266400
استانالبرز
آدرسکیلومتر 65 آزادراه تهران-قزوین-شهر جدید هشتگرد
توضیحات