کد آگهی
277
تاریخ انتشار1400-02-04
مزایده گذار آزادراه امیرکبیر (قم-کاشان)
عنوان آگهیمزایده واگذاری اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری اجاره تابلوهای تبلیغاتی مجتمع خدماتی رفاهی سرای کویر 1و2 و طول مسیر آزادراه امیرکبیر
دریافت اسناد
شماره تماس 025-36551514
استانقم
آدرسقم-طبقه فوقانی ایستگاه عوارضی قم به سمت کاشان
توضیحات