کد آگهی
572
تاریخ انتشار1400-03-23
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده واگذاری اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری اجاره تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس071-38431279 - 38431270
استانفارس
آدرسمیدان شهید مطهری-نبش بلوار قدوسی شرقی
توضیحات