کد آگهی
555
تاریخ انتشار1400-03-19
مزایده گذارشهرداری سلماس
عنوان آگهیمزایده واگذاری اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر الماس
دریافت اسناد1400-04-07
شماره تماس
استانآذربایجان غربی
آدرسستاد ایران
توضیحات