کد آگهی
1126
تاریخ انتشار1400-07-29
مزایده گذارشهرداری ارومیه
عنوان آگهیمزایده نصب و راه اندازی و بهره برداری تبلیغاتی ...
شرح آگهیمزایده نصب و راه اندازی و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی پلهای عابر پیاده (تعداد 8 مورد)
دریافت اسناد1400-08-08
شماره تماس
استانآذربایجان غربی
آدرس
توضیحاتhttps://urmia.ir---www.setadiran.ir