کد آگهی
1204
تاریخ انتشار1400-08-20
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی
عنوان آگهیمزایده نصب بنر و بهره برداری از تابلوهای تبیلغاتی
شرح آگهیمزایده نصب بنر و بهره برداری از تابلوهای تبیلغاتی در محورهای فراهان پاسگاه آهنگران در حوزه برون شهری)
دریافت اسناد
شماره تماس
استانمرکزی
آدرس
توضیحات