کد آگهی
1208
تاریخ انتشار1400-08-20
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
عنوان آگهیمزایده نصب بنر
شرح آگهیمزایده نصب بنر نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-08-26
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحات