کد آگهی
245
تاریخ انتشار1400-01-31
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
عنوان آگهیمزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-21
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحات