کد آگهی
252
تاریخ انتشار1400-02-01
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
عنوان آگهیمزایده نصب بنر، نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده نصب بنر، نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-21
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحات