کد آگهی
949
تاریخ انتشار1400-06-15
مزایده گذار سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران
عنوان آگهیمزایده نام گذاری سالن
شرح آگهیمزایده نام گذاری سالن 6 پاویون ایران در اکسپو 2020 دوبی به منظور تبلیغ برای شرکت های صنعتی و بدین شکل که بر
دریافت اسناد1400-06-21
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/