کد آگهی
932
تاریخ انتشار1400-06-13
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
عنوان آگهیمزایده مزایده واگذاری پل عابرپیاده
شرح آگهیمزایده مزایده واگذاری پل عابرپیاده و نصب و بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی واگذاری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار
دریافت اسناد
شماره تماس031-35059
استاناصفهان
آدرسبلوار میرزا کوچک خان-بین پل وحید و ترمینال زاینده رود
توضیحات