کد آگهی
264
تاریخ انتشار1400-02-02
مزایده گذارشهرداری گرمی
عنوان آگهیمزایده محل های نصب استند و بیلبورد
شرح آگهیمزایده محل های نصب استند و بیلبورد
دریافت اسناد1400-02-18
شماره تماس
استاناردبیل
آدرس
توضیحات