کد آگهی
622
تاریخ انتشار1400-03-26
مزایده گذارزیباسازی شهر تهران
عنوان آگهیمزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات...
شرح آگهیمزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرسمحل توزیع اسناد: تهران،ميدان هفت تير،خيابان شهيد مفتح،روبروي ورزشگاه شهيد شيرودي،نبش خيابان شهيد شيرودي، پلاك 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران.
توضیحاتhttps://zibasazi.tehran.ir