کد آگهی
453
تاریخ انتشار1400-03-03
مزایده گذارشهرداری مهر
عنوان آگهیمزایده فروش: 1-موتور ابکش
شرح آگهیمزایده فروش: 1-موتور ابکش دیزل مدل بلاک استون 2-لوله فلزی مستعمل 3-چراغ چشمک زن کارگاهی 4-تانکر مستعمل 10000 لیتری 5-پنجره فلزی 6-تانکر مستعمل 10000 لیتری 7-بتونیر دینام دار 8-بتونیر بدون دینام 9-قاب و باکس پروژکتور مستعمل 10-پمپ لجن کش مستعمل و...
دریافت اسناد1400-03-13
شماره تماس52824182 52822967-071
استانتهران
آدرسشهرداری مهر
توضیحات