کد آگهی
1305
تاریخ انتشار1400-09-09
مزایده گذارخطوط لوله و مخابرات نفت ایران
عنوان آگهیمزایده فروش : 1-قطعات راه اندازی وسایل قطع و وصل برقی
شرح آگهیمزایده فروش : 1-قطعات راه اندازی وسایل قطع و وصل برقی 2-لامپ های اتصالات و متعلقات
دریافت اسناد
شماره تماس0211456 - 021-61640504 - 021-61640185
استانتهران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات