کد آگهی
1056
تاریخ انتشار1400-07-14
مزایده گذارگاز استان آذربایجان شرقی
عنوان آگهیمزایده فروش: 1-ضایعات پانل روشنایی
شرح آگهیمزایده فروش: 1-ضایعات پانل روشنایی 1500 کیلوگرم 2-کپسول اتش نشانی 15 عدد 3-ضایعات گریس 6000 کیلوگرم 4-آبگرمکن زمینی مستعمل 6 عدد 5-آبسردکن مستعمل 5 عدد 6-کپسول اکسیژن جوشکاری 15 عدد و...
دریافت اسناد1400-07-23
شماره تماس041-34448095 041-34447089
استانآذربایجان شرقی
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات