کد آگهی
769
تاریخ انتشار1400-05-09
مزایده گذارتوسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
عنوان آگهیمزایده فروش کالاهای استوک و رسوبی
شرح آگهیمزایده فروش کالاهای استوک و رسوبی شامل:لوله پلی اتیلن و لوله سبز و تانکر اب و ترانس مهتابی و لامپ مهتابی و پایه مهتابی با سیم و ...
دریافت اسناد
شماره تماس
استانهرمزگان
آدرس
توضیحات